SI blog

Funkcjonalne definicje społeczeństwa informacyjnego

Data publikacji:

Społeczeństwo informacyjne funkcjonuje w aparacie pojęciowym różnych dziedzin nauk społecznych, ekonomicznych i ścisłych. Badaniami nad różnymi aspektami tego zjawiska zajmuje się socjologia, psychologia, politologia, ekonomia (np. w zakresie gospodarczym – wpływu na wzrost efektywności przedsiębiorstwa oraz gospodarki w skali makro, czy też użytkowym – zmniejszenia kosztów produkcji), zarządzanie czy wreszcie informatyka.

SI blog

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na świecie

Data publikacji:

Trudno z obecnej perspektywy ocenić w którym momencie możemy mówić o „punkcie zero” w historii rozwoju społeczeństwa informacyjnego na świecie – jest na to jeszcze zbyt wcześnie. Jednak w dostępnej literaturze przedmiotu najwcześniejszą datę powstania zalążków społeczeństwa informacyjnego podaje Maria Nowina Konopka „zapowiedzi powstania „społeczeństwa sieci”, jako prekursora społeczeństwa informacyjneg