Menu Zamknij

Pandemia COVID-19 ukazała jak kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców ma sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy. Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje działania do sieci. Przygotowanie województw do realizacji tego typu działań nie zawsze jest jednak możliwe.

Samorząd Województwa Łódzkiego wykorzystał grant przyznany w ramach:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Konkurs grantowy „Cyfrowe Województwo” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

na podniesienie efektywności oraz bezpieczeństwa infrastruktury komunikacyjnej Urządu Marszałkowskiego Województwa Łódziego. Grant zrealizowano w obszarze 1 – Cyfryzacja urzędów jst, jednostek podległych oraz nadzorowanych, upowszechnienie wykorzystania chmury obliczeniowej przez samorządy.

Wartość grantu: 997 704,92 zł