Menu Zamknij

Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM – Usługi)

Status projektu: zakończony

Całkowita wartość projektu: 19 363 165,20 PLN

Cel projektu: Celem głównym projektu RSIM jest podniesienie jakości zarządzania regionalnym systemem ochrony zdrowia. W szczególności, projekt ma przyczyniać się do wzrostu wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakładach opieki zdrowotnej oraz modernizacji ich systemów informacyjnych.

Zakres projektu obejmował między innymi: modernizację infrastruktury teleinformatycznej poprzez zakup i instalację telefonów VoIP, modernizację szpitalnych systemów informacyjnych, wdrożenie Regionalnej Platformy Danych i Elektronicznego Obiegu Dokumentów, budowę Regionalnego Portalu Medycznego, szkolenia oraz działania promocyjne.

Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (Akronim projektu: RSIM) to projekt zintegrowany, w skład którego wchodzi także projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM – Infrastruktura).