Menu Zamknij

 

Wraz ze wzrostem znaczenia informacji oraz rozwojem technik przetwarzania informacji istotnym zagadnieniem w dzisiejszym świecie jest zapewnienie ich bezpieczeństwa. Technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK) są masowo rozpowszechnione wśród ogółu społeczeństwa, zarówno z powodu ich dostępności, rozwoju technologii, jak również kosztów ich użytkowania. Łatwy i stosunkowo tani dostęp do sieci internetowej znacząco wpłynął na wzory zachowań zarówno całego społeczeństwa, jak i poszczególnych jednostek.

Dynamiczny wzrost liczby zagrożeń i incydentów naruszających bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych oraz użytkowników korzystających z usług oferowanych przez nowoczesne technologie informatyczne powoduje, że zachowanie bezpieczeństwa przestrzeni tworzonej przez te systemy i usługi wraz z relacjami z użytkownikami – zwanej cyberprzestrzenią – jest obecnie jednym z istotniejszych problemów na poziomie krajowym i międzynarodowym w kontekście konieczności zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania państwa, gospodarki i społeczeństwa.

Realizując zadania z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego oraz mając na uwadze powyższe zagadnienia, Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego organizuje cykl konferencji z zakresu cyberbezpieczeństwa – CyberBezpieczni. Na cykl składają się na dwa wydarzenia, których adresatami są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele sektora edukacji (m.in. nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy bibliotek).

Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w różnych aspektach, m.in. pod kątem cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządowych, a także potencjalnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży.

Organizacja cyklu konferencji jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, w szczególności podpisania w roku 2016 Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim a Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi (Wydział do Walki z Cyberprzestępczością) oraz zorganizowanych w roku 2017 i cieszących się dużym zainteresowaniem konferencji nt. cyberbezpieczeństwa.