Menu Zamknij

Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM – Infrastruktura)

Status projektu: zakończony

Całkowita wartość projektu: 26 815 921,20 PLN

Cel projektu: Celem głównym projektu RSIM jest podniesienie jakości zarządzania regionalnym systemem ochrony zdrowia. W szczególności, projekt ma przyczyniać się do wzrostu wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakładach opieki zdrowotnej oraz modernizacji ich systemów informacyjnych.

Zakres projektu obejmował między innymi: opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa, wdrożenie systemu Archiwizacji i Backupu Danych, modernizację infrastruktury teleinformatycznej poprzez zakup i instalację urządzeń sieci teleinformatycznej, zakup zestawów komputerowych PC i serwerów wraz z macierzami dyskowymi, zakup i uruchomienie Punktów Publicznego Dostępu do Internetu, budowę pasywnej infrastruktury teleinformatycznej oraz działania promocyjne.

Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (Akronim projektu: RSIM) to projekt zintegrowany, w skład którego wchodzi także projekt Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM – Usługi).