Menu Zamknij

Status: zakończony
Całkowita wartość projektu: 1 917 194,00
Cele projektu:
podniesienie umiejętności obsługi komputera w pracy biurowej u 900 osób, przeszkolenie 100 osób z zakresu tworzenia stron internetowych, usystematyzowanie wiedzy 15 informatyków nt. zarządzania siecią komputerową i programowania a także wykształcenie kadry odpowiedzialnej za sporządzenie pism i bezpośredni kontakt z petentami.