AktualnościInAirQProjekty własne SWŁ

4 Forum Jakości Środowiska

5 grudnia 2018 roku spotkaliśmy się na kolejnym spotkaniu Forum Jakości Środowiska.

Poza wystąpieniami Anny Kozajdy, specjalistki z Instytutu Medycyny Pracy oraz Jerzego Sowy z Politechniki Warszawskiej, nie zabrakło czasu na dyskusję. W tej fazie projektu – kluczową, dotyczącą koncepcji interwencji, jaka powinna mieć miejsce w szkołach w Polsce.
W ramach projektu nie ma środków, by zakupić do szkół mierniki jakości powietrza, jednak doświadczenie wynikające z badań w szkołach pilotażowych, a także wyniki badań wskazują, że „dobre praktyki” winny iść w parze z odpowiednimi wytycznymi regulującymi kwestie termomodernizacji budynków oraz regionalnymi dotacjami dla szkół.

Członkowie Forum zgodzili się co do koncepcji planowanych w przyszłym roku warsztatów rozwoju kompetencji dla pracowników placówek edukacyjnych oraz pracowników instytucji regionalnych i samorządowych kluczowych dla edukacji.

Agenda spotkania

4thEQF_msuchan (7)
4thEQF_msuchan (33)
4thEQF_msuchan (20)
4thEQF_msuchan (77)
4thEQF_msuchan (26)
4thEQF_msuchan (25)
4thEQF_msuchan (30)
4thEQF_msuchan (70)
4thEQF_msuchan (78)
previous arrow
next arrow
4thEQF_msuchan (7)
4thEQF_msuchan (33)
4thEQF_msuchan (20)
4thEQF_msuchan (77)
4thEQF_msuchan (26)
4thEQF_msuchan (25)
4thEQF_msuchan (30)
4thEQF_msuchan (70)
4thEQF_msuchan (78)
previous arrow
next arrow