Menu Zamknij

In4health

Status projektu: zakończony

Całkowita wartość projektu: 1 905 918,51 PLN

Cel projektu: podniesienie jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego dzięki zapewnieniu możliwości korzystania z szerokiego zakresu scentralizowanych informacji dotyczących ochrony zdrowia realizowanego poprzez zwiększenie powszechnego dostępu do nich drogą elektroniczną oraz rozwój praktycznych usług z zakresu eZdrowia wspieranych nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi (ICT). Realizacja celu projektu przyczyni się do poprawy stopnia wykorzystania technologii informatycznych w placówkach ochrony zdrowia w województwie. Realizacja projektu wpłynie również na wzrost budowania wspólnej bazy wiedzy dotyczącej polityki zdrowotnej, jej rozwoju i spójności.

Projekt in4health obejmował kompleksowe podejście do zagadnienia rozwoju wartościowych i szeroko udostępnionych treści elektronicznych o regionalnym systemie ochrony zdrowia. Realizacja projektu pozwoliła na lepszy dostęp do niezbędnej informacji na temat prowadzonych programów profilaktycznych oraz strategicznych planów Samorządu Województwa Łódzkiego dotyczących polityki zdrowotnej. Jednym z najważniejszych elementów projektu in4health było również powszechne udostępnienie usług eZdrowia wspierających samokontrolę wybranych trzech chorób przewlekłych (cukrzyca, astma, nadciśnienie tętnicze).