SI blog

Czy Internet jest bezpieczny?

Data publikacji:

Jak świadomie korzystać z Internetu? Zagrożeń i wyzwań w Internecie jest zapewne równie dużo, jak fenomenalnych korzyści z nim związanych. Te pierwsze nie powinny jednak odstraszać od korzystania z sieci i przekreślać tych drugich.
Czy Internet jest niebezpieczny?

SI blog

Kim jesteśmy w Internecie?

Data publikacji:

W Internecie przetrwają informacje, o których ludzie mogą już nie pamiętać. Wprowadzone do niego treści pozostają tam bardzo długo i można do nich dotrzeć w każdej chwili. Nawet po usunięciu danych, w sieci pozostaje po nich ślad, np. na serwerach wyszukiwarek. A przecież wszystko, co o nas można znaleźć w Internecie, wpływa na nasz wizerunek w oczach innych użytkowników.

SI blog

Funkcjonalne definicje społeczeństwa informacyjnego

Data publikacji:

Społeczeństwo informacyjne funkcjonuje w aparacie pojęciowym różnych dziedzin nauk społecznych, ekonomicznych i ścisłych. Badaniami nad różnymi aspektami tego zjawiska zajmuje się socjologia, psychologia, politologia, ekonomia (np. w zakresie gospodarczym – wpływu na wzrost efektywności przedsiębiorstwa oraz gospodarki w skali makro, czy też użytkowym – zmniejszenia kosztów produkcji), zarządzanie czy wreszcie informatyka.

SI blog

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na świecie

Data publikacji:

Trudno z obecnej perspektywy ocenić w którym momencie możemy mówić o „punkcie zero” w historii rozwoju społeczeństwa informacyjnego na świecie – jest na to jeszcze zbyt wcześnie. Jednak w dostępnej literaturze przedmiotu najwcześniejszą datę powstania zalążków społeczeństwa informacyjnego podaje Maria Nowina Konopka „zapowiedzi powstania „społeczeństwa sieci”, jako prekursora społeczeństwa informacyjneg