AktualnościKodo-ŁódzkieKompetencje cyfroweSzkolenia

KODO Łódzkie 2018…

.... to jednodniowe warsztaty z podstaw programowania, grafiki komputerowej, tworzenia stron internetowych, gier i aplikacji mobilnych dla młodzieży szkolnej w wieku 9-16 lat.

Rozpoczynamy nabór chętnych do wzięcia udziału w warsztatach KODO Łódzkie 2018, zapraszamy!

Jak wziąć udział?

  1. Rodzic/opiekun prawny potencjalnego uczestnika wypełnia formularz zgłoszeniowy wybierając jeden dzień z załączonego harmonogramu. Decyduje kolejność zgłoszeń! Maksymalna liczba uczestników w grupie to 8 osób. Osoby, które nie zakwalifikują się na dany dzień, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
  2. Formularz po wypełnieniu i zapoznaniu się z regulaminem należy wysłać.
  3. Należy wydrukować, wypełnić i podpisać oświadczenie dołączone do formularza zgłoszeniowego i przesłać je bądź dostarczyć osobiście do Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z siedzibą: 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8. Na kopercie należy wpisać KODO Łódzkie 2018 (Departament Cyfryzacji). Zakwalifikowane zostaną jedynie te osoby, które przedstawią oświadczenie w terminie do 30.06.2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).
  4. Czekać na telefoniczne lub mailowe potwierdzenie od organizatora.
  5. Warsztaty są bezpłatne. Należy pokryć jedynie koszty dojazdu.

 Masz pytania, skontaktuj się z nami:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Cyfryzacji
Wydział Społeczeństwa Informacyjnego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

tel. 42 291 97 38, 42 663 37 10

e-mail: nobis.niewiadomska@lodzkie.pl, barbara.sludkowska@lodzkie.pl

zarejestruj się