AktualnościKompetencje cyfrowemłodzieżSeniorzySPRUCUcyfrowieni

UCYFROWIENI DOCENIENI Lista 100, 2018 ogłoszona!

Podczas dorocznej konferencji Umiejętności Cyfrowe 2018.pl, która odbyła się 21 czerwca 2018 r., została ogłoszona Lista 100‚ 2018. Jest to lista 100 osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podnoszenia umiejętności cyfrowych w Polsce w ostatnim roku. Kandydatów zgłaszali partnerzy Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych oraz osoby wyróżnione w 2017. Listę ustaliła Kapituła Listy 100 pod przewodnictwem Włodzimierza Marcińskiego – Przewodniczącego Rady Programowej Porozumienia, Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

W szacownym gronie wyróżnionych znalazło się trzech pracowników Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Krzysztof Pijanowski – Naczelnik Analiz i Rozwoju Systemów, Małgorzata Nobis – Niewiadomska – Główny Specjalista Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego oraz Barbara Sludkowska – Inspektor.

Wyróżnienie to zostało przyznane w związku  z realizacją unikatowego projektu pn. „UCYFROWIENI”, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego cyku warsztatów podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców województwa łódzkiego z pokolenia 45+.

Ale, Ucyfrowieni to nie jedyna aktywność Departamentu Cyfryzacji, która została uznana za godną wyróżnienia przyznanego także za angażowanie się w linię współpracy, nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego do szkół i przedszkoli, organizację kolejnych edycji nieodpłatnych warsztatów dla młodzieży pn. „KODO Łódzkie”, czy co warto dodać, aktywność dotycząca współpracy w podnoszeniu umiejętności cyfrowych mieszkańców całego kraju, tj. przystąpienie do Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Jesteśmy dumni, cieszymy się, dziękujemy  i wciąż mamy apetyt na więcej!

lista 100, 2018 tutaj