AktualnościKompetencje cyfroweSeniorzyUcyfrowieniZAPROSZENIA

UCYFROWIENI 2019!

W 2019 roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza mieszkańców województwa łódzkiego z pokolenia 45+ zainteresowanych nabyciem kompetencji komputerowych do wzięcia udziału w III edycji projektu pn. „UCYFROWIENI”.

Ogólny zakres warsztatów o dwóch poziomach zaawansowania:
–     obsługa komputera i Internetu,
–     udział w konferencji w maju 2019 r. związanej z obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, na którą zostaną zaproszeni ciekawi goście i interesujący prelegenci,
–     udział w aktywnościach dodatkowych mających na celu zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami oraz wykorzystanie nabytych umiejętności w praktyce.

Planowane terminy warsztatów w 2019 roku:          

I*             grupa – 06, 13, 20, 27 lutego    

II              grupa – 07, 14, 21, 28 lutego 

III*           grupa – 06, 13, 20, 27 marca

IV            grupa – 07, 14, 21, 28 marca                           

V*           grupa – 03, 10, 17, 24 kwietnia                       

VI            grupa – 04, 11, 18, 25 kwietnia                       

VII*         grupa – 08, 15, 22, 29 maja              

VIII          grupa – 05, 12, 19, 26 czerwca                              

IX*          grupa – 04, 11, 18, 25 września                      

X             grupa – 05, 12, 19, 26 września                        

XI          grupa – 02, 09, 16, 23 października                

XII           grupa – 03, 10, 17, 24 października               

XIII*        grupa – 06, 13, 20, 27 listopada

XIV         grupa – 07, 14, 21, 28 listopada   

Uwaga: gwiazdką zostały oznaczone warsztaty podstawowej obsługi komputera i Internetu.

Z przyczyn niezależnych od organizatora przewiduje się niewielkie zmiany terminów, o których niezwłocznie zostaną poinformowani uczestnicy warsztatów.     

Liczba miejsc: ogółem wynosi 140, maksymalnie 10 osób w każdej grupie

Dodatkowo zostanie utworzona Lista rezerwowa

Miejsce warsztatów: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8

Czas trwania warsztatów: 4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z 30-minutową przerwą,

w godzinach 09.30 – 13.00

Adresaci warsztatów: mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku 45+, którzy pragną stać się „Ucyfrowieni”.

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma prestiżowy dyplom Marszałka Województwa Łódzkiego!

Nabór uczestników odbywa się w sposób ciągły

W celu dokonania zapisu prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Cyfryzacji

Wydział Społeczeństwa Informacyjnego

90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8

tel.  42 663 37 10 lub 42 291 97 38