ZAPROSZENIA

Dzień Bezpiecznego Internetu. Łódzkie 2019

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata.
Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Województwo Łódzkie włączyło się w tegoroczne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Planowane wydarzenie, które odbędzie się w dniu 5/02/2019 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, będzie miało charakter konferencji z aktywnym udziałem dzieci, młodzieży i nauczycieli (debata) w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu. Do współpracy zaproszono Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi – Wydział do Walki z Cyberprzestępczością.
Z uwagi na ograniczenia lokalowe oraz duże zainteresowanie tego typu wydarzeniami, konferencja będzie streamingowana, dzięki czemu za pomocą udostępnionego linku uczniowie każdej szkoły w województwie będą mogli uczestniczyć online w wydarzeniu.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

AGENDA