cyberbezpieczeństwoSeniorzySpołeczeństwo InformacyjneUcyfrowieni

“Społeczeństwo Informacyjne w Łódzkiem” – konferencja dla uczestników projektu Ucyfrowieni

Każdego roku, w dniu 17 maja obchodzony jest Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, którego tegorocznym hasłem jest „Bridging the standardization gap”, tj. „Niwelowanie luki standaryzacyjnej”.

Województwo Łódzkie włączając się w te obchody zorganizowało w dniu 17 maja 2019 r.  konferencję pn. „Społeczeństwo Informacyjne w Łódzkiem”, w sali Klubu Scenografia w Łodzi, przy ulicy Zachodniej 81/83.

Wydarzenie zostało objęte patronatami honorowymi:

 • Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce,
 • Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
 • Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
 • Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych,
 • Politechniki Łódzkiej,
 • Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi.

Adresatami konferencji byli mieszkańcy regionu, w tym uczestnicy projektu „Ucyfrowieni”, a także osoby zainteresowane podnoszeniem kompetencji cyfrowych z pokolenia 45+. W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście i licznie zgromadzeni uczestnicy, których powitał pan Robert Baryła – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Wśród zaproszonych gości i prelegentów wymienić należy:

 • profesora Mariana Niedźwiedzińskiego – Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa  Informatycznego,
 • Pawła Nowaka – Adiunkta w Katedrze Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Pawła Natkańskiego, przedstawiciela Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
 • Hieronima Andrzejewskiego – Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego,
 • Pawła Brauna, dyrektora Biblioteki Miejskiej w Łodzi,
 • Przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji,
 • Agnieszkę Stołecką – Dyrektora Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej,
 • Piotra Kozłowskiego z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności,
 • profesora Sławomira Wiaka – Rektora Politechniki Łódzkiej,
 • doktora Bartosza Sakowicza z Politechniki Łódzkiej.

Prezentacją  pt. „Dokąd zmierza społeczeństwo informacyjne” Paweł Nowak rozpoczął zasadniczą część konferencji. Uczestnicy wysłuchali także:

 • Pawła Natkańskiego –„Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych”,
 • Hieronima Andrzejewskiego – „Przyrodnicze i kulturowe dziedzictwo parków krajobrazowych województwa Łódzkiego”
 • Pawła Brauna – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w bibliotekach”
 • Przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji – „Cyberbezpieczeństwo”.

Chwili refleksji dostarczyła gościom prezentacja filmu pt. „Drogi” w reżyserii Włodzimierza Szpaka, udostępnionego przez Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi.

Zwieńczeniem owocnego dnia był występ Teatru Podtekst z jednoaktówką pt. „Niedźwiedź” Antoniego Czechowa w reżyserii Jerzego Hutka.

previous arrow
next arrow
Slider