AktualnościcyberbezpieczeństwoSeniorzyUcyfrowieni

6 lutego 2018 r. Dniem Bezpiecznego Internetu

W 2018 roku Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

Służy on propagowaniu działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych, zapoznanie z problematyką bezpieczeństwa on-line oraz promocję pozytywnego wykorzystania internetu przez jego użytkowników.

Współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego konieczne jest na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Wymaga ono zaangażowania wielu instytucji, ale również najbliższych seniorom osób prywatnych. Dla wielu osób Internet staje się drugim światem, niesie to korzyści, ale i zagrożenia, na które narażone są szczególnie osoby przyjmujące bezkrytycznie wszelkie zamieszczane w sieci informacje, w tym informacje mogące stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka.

Zasadą, którą promuje DBI, jest promocja bezpiecznego korzystania z internetu oraz uświadamianie społeczeństwa, że umieszczanie w cyberprzestrzeni informacji prywatnych powinno odbywać się z należytą ostrożnością.