Menu Zamknij

Ucyfrowieni 2017

W 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego został zrealizowany projekt pn. „UCYFROWIENI”. W okresie od lutego do listopada 2017 r. Maria Kucińska i Małgorzata Nobis – Niewiadomska z Departamentu Cyfryzacji prowadziły warsztaty z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla osób z pokolenia 45+.

Patronatem Honorowym projekt objęli: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz, II Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Politechnika Łódzka, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności. Patronatem medialnym objął projekt Dziennik Łódzki.

Projekt był prowadzony niekomercyjnie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z wykorzystaniem własnych zasobów sprzętowych i dostępu do sieci Internet. Pracownicy w ramach swoich obowiązków służbowych pomagali zainteresowanym osobom opanować obsługę popularnych narzędzi informatycznych obecnie powszechnie wszędzie wykorzystywanych. Każdy zainteresowany mógł zgłosić chęć udziału w projekcie. Rekrutacja rozpoczęła się w grudniu 2016 roku, zrekrutowano pełną listę uczestników i rozpoczęto zapisy na listy rezerwowe. W sumie do projektu zgłosiło się około 200 osób. W warsztatach wzięło udział 80 osób. Liczba przeszkolonych osób była uwarunkowana ograniczeniami związanymi z dostępnością zasobów ludzkich, sprzętowych i lokalowych.

Warsztaty dla każdej 10 – osobowej grupy odbywały się cztery razy w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą. W trakcie zajęć uczestnicy zdobywali wiedzę m. in. na temat: włączania i wyłączania komputera, sprawnego posługiwania się myszką i klawiaturą komputerową, pisania w edytorze tekstów, tworzenia plików i folderów, przeglądania stron internetowych, zakładania skrzynki mailowej, wysyłania i odbierania wiadomości, w tym z załącznikiem, wirtualnego podróżowania, m. in. korzystania z map i portali rezerwacyjnych, stron MPK i PKP, serwisów z prognozą pogody, serwisów społecznościowych czy e-zakupów. Ponadto, dzięki współpracy z takimi instytucjami jak Narodowy Fundusz Zdrowia czy Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne kursanci mieli możliwość założenia konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta czy nauki korzystania z biletomatu.

Dodatkowo Ucyfrowionych zaproszono na dwa wydarzenia:

17 maja 2017 r. Województwo Łódzkie włączyło się w obchody Światowego Dnia SI organizując konferencję pn. „Łódzkie promuje ŚDSI”. Spotkanie było skierowane do wszystkich uczestników warsztatów oraz do osób z list rezerwowych, którym dzięki temu została w pewnym stopniu zrekompensowana niemożność wzięcia udziału w warsztatach.

12 czerwca 2017 r. w Łódzkim Domu Kultury odbyła się konferencja skierowana do wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego pn. „Ucyfrowieni”, w której wzięli udział m. in.: Senator RP Ryszard Bonisławski i przedstawiciele Patronów Honorowych projektu. Odbyła się debata nt. umiejętności cyfrowych pokolenia 45+. Zwieńczeniem konferencji była projekcja filmu pt. „Optymistki”.


Dla zainteresowanych – polecamy szczegółowy raport za rok 2017 (pdf)