KODO Łódzkie

KODO Łódzkie 2019

W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl pięciu bezpłatnych 5-dniowych warsztatów, na które składać się będą zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne młodzieży (w ramach zakresu tematycznego przewidziano mi.in.: podstawy programowania, grafiki komputerowej, tworzenie stron internetowych, gier i aplikacji mobilnych). Warsztaty „KODO Łódzkie 2019” mają na celu edukowanie młodzieży w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych i społeczeństwa informacyjnego poprzez popularyzowanie wiedzy z dziedziny nowych technologii wśród osób młodych z terenu województwa łódzkiego, co zwiększy zainteresowanie podnoszeniem poziomu umiejętności informatycznych.

Wykładowcy: warsztaty będą prowadzone przez doświadczonych trenerów – absolwentów Politechniki Łódzkiej na kierunkach informatyka i Computer Science.

Rekrutacja: zgłoszenia dokonywane będą przez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Województwa Łódzkiego www.elodzkie.pl/wydarzenia/kodo-lodzkie-2019, do udziału w warsztatach zostanie zakwalifikowanych pierwszych 40 osób, pozostali chętni zostaną wpisani na listę rezerwową.

Organizacja warsztatów: uczestnicy zostaną podzieleni na pięć ośmioosobowych grup, każda grupa będzie uczestniczyła w pięciodniowych warsztatach (czas trwania warsztatów: 10.00-16.00), na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające udział w warsztatach.

Organizator warsztatów: Województwo Łódzkie, Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Wykonawca warsztatów: Szkoła Programowania CodeStudy Maria Szymczak-Tomaszewska, ul. Jaracza 13, 90-261 Łódź

Miejsce odbywania się warsztatów: Łódź, ul. Moniuszki 8

Grupa docelowa: uczniowie szkół średnich, w tym absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa łódzkiego

Termin realizacji: 1 lipca 2019 r. – 2 sierpnia 2019 r.

Liczba miejsc: 40 osób

 

KODO Łódzkie 2018

W sierpniu 2018 r. Województwo Łódzkie zorganizowało bezpłatne, jednodniowe warsztaty informatyczne KODO Łódzkie 2018

Warsztaty mają na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz budowy społeczeństwa informacyjnego, popularyzowanie wiedzy z dziedziny nowych technologii wśród osób młodych – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z regionu oraz zachęcenie do podnoszenia umiejętności informatycznych.

Warsztaty mają charakter otwarty i są nieodpłatne.

Rejestracja odbywa się za pomocą formularza elektronicznego wypełnianego przez rodzica uczestnika.

Organizator konkursu: Województwo Łódzkie, Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Wykonawca warsztatów KODO Łódzkie 2017: firma zewnętrzna wyłoniona przez Województwo Łódzkie w wyniku zapytania ofertowego.

Fundusz: środki zabezpieczone w budżecie Województwa Łódzkiego.

Grupy docelowe: młodzież w wieku 9-16 lat w trzech przedziałach wiekowych, tj. 9-11 lat, 12-14 lat, 15-16 lat.

Termin realizacji: lipiec – sierpień 2018 r.

Liczba miejsc: 99 osób

Kodo Łódzkie 2017

Konkurs “Kodo Łódzkie”

Celem konkursu jest popularyzowanie idei społeczeństwa informacyjnego i nowych technologii wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie ich zainteresowań informatycznych, podnoszenie umiejętności selekcji informacji i wykorzystywania Internetu z poszanowaniem praw autorskich, przy wykorzystaniu narzędzi ICT (technologii informacyjno – komunikacyjnych. Zwycięzcy będą mieli możliwość uczestnictwa w letnich warsztatach KODO Łódzkie 2017, na które składać się będą głównie zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne młodzieży (podstawy programowania, grafiki komputerowej, tworzenia stron internetowych, gier i aplikacji mobilnych).

REGULAMIN KONKURSU – konkurs rozstrzygnięty.

Organizator konkursu: Województwo Łódzkie, Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Wykonawca warsztatów KODO Łódzkie 2017: firma zewnętrzna wyłoniona przez Województwo Łódzkie w wyniku zapytania ofertowego.

Fundusz: środki zabezpieczone w budżecie Województwa Łódzkiego.

Grupy docelowe: uczniowie w wieku 9-15 lat

Tematyka: informatyka, społeczeństwo informacyjne, technologie informacyjno – komunikacyjne, nowe technologie.

Forma: prezentacja multimedialna.

Nagrody: udział w letnich warsztatach KODO Łódzkie 2017  jako nagroda w konkursie za 6 najlepszych prac wybranych przez komisję konkursową z UMWŁ, dyplomy uczestnictwa dla uczniów, opublikowanie pracy na stronie www.lodzkie.pl, si.lodzkie.pl oraz na profilu Województwa Łódzkiego na Facebooku.

Warsztaty będą trwały 5 dni roboczych, od poniedziałku do piątku, w których bierze udział 18 laureatów konkursu.

Kodo Łódzkie 2016

Kodo-lato – Łódzkie 2016 i Kodo-jesień – Łódzkie 2016 to jednodniowe warsztaty komputerowe zorganizowane przez Województwo Łódzkie dla młodzieży gimnazjalnej regionu. Warsztaty mają charakter otwarty i są nieodpłatne.

Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności młodzieży w  zakresie programowania, grafiki komputerowej, tworzenia stron internetowych, gier i aplikacji mobilnych.

Organizator konkursu: Województwo Łódzkie, Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Wykonawca przeprowadzenia warsztatów: firma zewnętrzna wyłoniona przez Województwo Łódzkie w wyniku zapytania ofertowego.

Fundusz: środki zabezpieczone w budżecie Województwa Łódzkiego

Grupy docelowe: uczniowie ze szkół gimnazjalnych z terenu Województwa Łódzkiego

Miejsce odbywania się warsztatów: wskazane przez firmę zewnętrzną

Tematyka: informatyka, społeczeństwo informacyjne, technologie informacyjno – komunikacyjne, nowe technologie

Termin realizacji: sierpień 2016 r., listopad 2016 r.

Liczba miejsc: Kodo-lato – Łódzkie 2016 – 40 osób

Kodo-jesień – Łódzkie 2016 – 40 osób