Konkurs “Kodo Łódzkie”

KODO Łódzkie 2019

Projekt zakłada zorganizowanie otwartych, bezpłatnych letnich warsztatów pn. „KODO Łódzkie 2019”, na które składać się będą zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne młodzieży (programowanie, grafika komputerowa, tworzenie stron internetowych, gier i aplikacji mobilnych). Warsztaty KODO Łódzkie mają na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz budowy społeczeństwa informacyjnego. Mają za zadanie popularyzować wiedzę z dziedziny nowych technologii wśród osób młodych – uczniów z terenu województwa łódzkiego i zachęcić ich do podnoszenia umiejętności informatycznych.

Formuła warsztatów jest otwarta. Każdy zainteresowany udziałem w warsztatach będzie mógł się na nie zgłosić. Na stronie BIP Województwa Łódzkiego zostanie udostępniony formularz rejestracyjny. Pierwsze 40 osób zostanie zakwalifikowanych do udziału w warsztatach. Zostanie także stworzona lista rezerwowa. Rekrutację przeprowadzą pracownicy UMWŁ. Młodzież zostanie podzielona na pięć ośmioosobowych grup, z których każda będzie uczestniczyła w pięciodniowych warsztatach trwających 6 godzin, w tym półgodzinna przerwa na lunch. Zajęcia będą prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie informatyczne (studenci lub absolwenci studiów informatycznych, technicznych). W trakcie zajęć będzie zapewniony posiłek oraz napoje i przekąski. Na koniec warsztatów wszyscy uczestnicy dostaną dyplomy udziału w warsztatach oraz drobne upominki – gadżety promocyjne Województwa Łódzkiego. Dodatkowo może zostać zorganizowane krótkie spotkanie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego lub przedstawicielem WŁ/UMWŁ.

Organizator warsztatów: Województwo Łódzkie, Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Wykonawca warsztatów: firma zewnętrzna wyłoniona przez Województwo Łódzkie w wyniku zapytania ofertowego

Miejsce odbywania się warsztatów: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego/firma zewnętrzna

Grupa docelowa: młodzież z roczników 2000-2003 zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego

Termin realizacji: lipiec – sierpień 2019 r.

Liczba miejsc: 40 osób

 

KODO Łódzkie 2018

W sierpniu 2018 r. Województwo Łódzkie zorganizowało bezpłatne, jednodniowe warsztaty informatyczne KODO Łódzkie 2018

Warsztaty mają na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz budowy społeczeństwa informacyjnego, popularyzowanie wiedzy z dziedziny nowych technologii wśród osób młodych – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z regionu oraz zachęcenie do podnoszenia umiejętności informatycznych.

Warsztaty mają charakter otwarty i są nieodpłatne.

Rejestracja odbywa się za pomocą formularza elektronicznego wypełnianego przez rodzica uczestnika.

Organizator konkursu: Województwo Łódzkie, Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Wykonawca warsztatów KODO Łódzkie 2017: firma zewnętrzna wyłoniona przez Województwo Łódzkie w wyniku zapytania ofertowego.

Fundusz: środki zabezpieczone w budżecie Województwa Łódzkiego.

Grupy docelowe: młodzież w wieku 9-16 lat w trzech przedziałach wiekowych, tj. 9-11 lat, 12-14 lat, 15-16 lat.

Termin realizacji: lipiec – sierpień 2018 r.

Liczba miejsc: 99 osób

 

Kodo Łódzkie 2017

Konkurs “Kodo Łódzkie”

Celem konkursu jest popularyzowanie idei społeczeństwa informacyjnego i nowych technologii wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie ich zainteresowań informatycznych, podnoszenie umiejętności selekcji informacji i wykorzystywania Internetu z poszanowaniem praw autorskich, przy wykorzystaniu narzędzi ICT (technologii informacyjno – komunikacyjnych. Zwycięzcy będą mieli możliwość uczestnictwa w letnich warsztatach KODO Łódzkie 2017, na które składać się będą głównie zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne młodzieży (podstawy programowania, grafiki komputerowej, tworzenia stron internetowych, gier i aplikacji mobilnych).

REGULAMIN KONKURSU – konkurs rozstrzygnięty.

Organizator konkursu: Województwo Łódzkie, Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Wykonawca warsztatów KODO Łódzkie 2017: firma zewnętrzna wyłoniona przez Województwo Łódzkie w wyniku zapytania ofertowego.

Fundusz: środki zabezpieczone w budżecie Województwa Łódzkiego.

Grupy docelowe: uczniowie w wieku 9-15 lat

Tematyka: informatyka, społeczeństwo informacyjne, technologie informacyjno – komunikacyjne, nowe technologie.

Forma: prezentacja multimedialna.

Nagrody: udział w letnich warsztatach KODO Łódzkie 2017  jako nagroda w konkursie za 6 najlepszych prac wybranych przez komisję konkursową z UMWŁ, dyplomy uczestnictwa dla uczniów, opublikowanie pracy na stronie www.lodzkie.pl, si.lodzkie.pl oraz na profilu Województwa Łódzkiego na Facebooku.

Warsztaty będą trwały 5 dni roboczych, od poniedziałku do piątku, w których bierze udział 18 laureatów konkursu.

 

Kodo Łódzkie 2016

Kodo-lato – Łódzkie 2016 i Kodo-jesień – Łódzkie 2016 to jednodniowe warsztaty komputerowe zorganizowane przez Województwo Łódzkie dla młodzieży gimnazjalnej regionu. Warsztaty mają charakter otwarty i są nieodpłatne.

Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności młodzieży w  zakresie programowania, grafiki komputerowej, tworzenia stron internetowych, gier i aplikacji mobilnych.

Organizator konkursu: Województwo Łódzkie, Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Wykonawca przeprowadzenia warsztatów: firma zewnętrzna wyłoniona przez Województwo Łódzkie w wyniku zapytania ofertowego.

Fundusz: środki zabezpieczone w budżecie Województwa Łódzkiego

Grupy docelowe: uczniowie ze szkół gimnazjalnych z terenu Województwa Łódzkiego

Miejsce odbywania się warsztatów: wskazane przez firmę zewnętrzną

Tematyka: informatyka, społeczeństwo informacyjne, technologie informacyjno – komunikacyjne, nowe technologie

Termin realizacji: sierpień 2016 r., listopad 2016 r.

Liczba miejsc: Kodo-lato – Łódzkie 2016 – 40 osób

Kodo-jesień – Łódzkie 2016 – 40 osób