AktualnościcyberbezpieczeństwoKompetencje cyfroweSeniorzySpołeczeństwo InformacyjneSPRUCSzkoleniaUcyfrowieniZAPROSZENIA

Konferencja pn. „Społeczeństwo Informacyjne w Łódzkiem”

W bieżącym roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego realizowana jest III edycja projektu pn. „Ucyfrowieni” objętego patronatami honorowymi Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, Politechniki Łódzkiej, Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi.

Jest to inicjatywa niekomercyjna, mająca na celu nabycie, bądź podniesienie umiejętności cyfrowych osób z pokolenia 45+. W okresie od lutego do listopada 2019 r. odbywają się warsztaty z obsługi komputera i Internetu, w których w sumie weźmie udział ponad 140 mieszkańców województwa łódzkiego. Spotkania w dwóch poziomach zaawansowania prowadzone są przez doświadczonych pracowników Departamentu Cyfryzacji, którzy w 2018 r. zostali laureatami LISTY 100’2018 wyłonionymi przez Kapitułę Listy 100 oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, jako osoby przyczyniające się w wyróżniający sposób do podnoszenia umiejętności cyfrowych w Polsce. Warsztaty cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród społeczności województwa. Osoby biorące w nich udział wyrażają zadowolenie i chęć dalszego poszerzania wiedzy, w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych.

W dniu 17 maja każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, którego tegorocznym hasłem jest „Bridging the standardization gap”, tj. „Niwelowanie luki standaryzacyjnej”. Województwo Łódzkie włączając się w obchody organizuje konferencję pn. „Społeczeństwo Informacyjne w Łódzkiem”, która odbędzie się w dniu 17 maja 2019 r. w sali Klubu Scenografia w Łodzi, przy ulicy Zachodniej 81/83. Skierowana ona będzie do wszystkich mieszkańców regionu, w tym uczestników projektu i osób zainteresowanych podnoszeniem kompetencji cyfrowych z pokolenia 45+. W wydarzeniu weźmie udział około 150 osób z terenu naszego województwa. W trakcie spotkania między innymi zostanie przedstawiony projekt „Ucyfrowieni”, prezentacja z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz prezentacje tematyczne. Prezentacje przedstawione zostaną przez zaproszonych gości. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali także przedstawiciele patronów honorowych projektu „Ucyfrowieni” oraz reprezentanci Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Na zakończenie konferencji wystąpi z jednoaktówką pt. „Niedźwiedź” Antoniego Czechowa w reżyserii Jerzego Hutka działający od trzech lat przy CT LUTNIA w Łodzi „Teatr Podtekst” im. Henryka Żuchowskiego. Jedną z aktorek jest uczestniczka I edycji warsztatów Ucyfrowieni. Na zaznaczenie zasługuje fakt, że uczestnicy warsztatów stworzyli społeczność Ucyfrowionych, z którą pracownicy urzędu pozostają w kontakcie. Zaowocowało to, w tym przypadku występem wyżej wspomnianego teatru.

Szczegółowy program jest w trakcie tworzenia.

Informacji nt. wydarzenia udzielają: Małgorzata Nobis-Niewiadomska tel.: 42 291 97 38, e-mail: nobis.niewiadomska@lodzkie.pl, Barbara Sludkowska tel.: 42 663 37 10, e-mail: barbara.sludkowska@lodzkie.pl