AktualnościInAirQ

Drugie spotkanie Forum Jakości Środowiska

25 maja 2017 r w siedzibie Urzędu spotkało się grono Forum Jakości Środowiska, powołane w ramach projektu InAirQ.

Na początku głos zabrał dr Sławomir Brzeźnicki, prezentując wnioski z prowadzonych dotąd badań Instytutu Medycyny Pracy w wystąpieniu pt. „Ocena jakości powietrza pod kątem zanieczyszczeń chemicznych w szkołach podstawowych i gimnazjach”. Następnie dr Anna Kozajda przedstawiła wyniki analizy podatności przygotowanej w oparciu o lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe analizy, badania i pomiary w zakresie środowiska szkół podstawowych w Polsce. Zaś po przerwie zaprezentowała wyniki analizy SWOT przeprowadzonej w ramach InAirQ.

Po części wykładowej, był czas na dyskusję i podsumowanie spotkania.

Członkowie spotkania zgodnie podkreślali, że kluczowymi czynnikami mającymi wpływ na jakość powietrza w szkołach są: finanse (budżet szkoły) oraz świadomość problemu (zarówno wśród kadry zarządzającej, jak i pośród nauczycieli oraz rodziców).

Uznano także, że cel projektu, którym jest przygotowanie formalnych dokumentów (wytycznych czy też projektu zmian ustawy) będzie kluczowe dla wprowadzenia zmian w zakresie jakości powietrza w polskich szkołach.

Agenda spotkania

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider