Menu Zamknij

Ucyfrowieni 2018

W 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego została zrealizowana II edycja projektu pn. „UCYFROWIENI”. W okresie od lutego do listopada 2018r. Małgorzata Nobis –Niewiadomska,Barbara Sludkowska oraz Paweł Nowak z Departamentu Cyfryzacji prowadzili warsztaty z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla osób z pokolenia 45+ w siedzibie urzędu. We wrześniu i październiku 2018 r. zostały także przeprowadzone warsztaty w Gminie Stryków, które prowadzone były przez Katarzynę Genderkę, Agnieszkę Krawiec z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Martę Osińską z Departamentu Polityki Regionalnej, które zgłosiły się do prowadzenia zajęć w terenie.

Patronatem Honorowym projekt objęty został przez: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Politechnikę Łódzką, Wyższą Szkołę Informatyki i Umiejętności

Rejestracja na warsztaty była prowadzona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Na każdy zakwalifikowano maksymalnie 10 osób. Każdy warsztat był prowadzony przez 2 pracowników Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Szkolenia odbywały się w siedzibie urzędu, na przenośnym sprzęcie szkoleniowym.

Każda z grup miała 4 zajęcia po 4 h, z zakresu: e-urząd, e-administracja, cyberbezpieczeństwo, e-zdrowie, e-edukacja, e-kultura, e-podróże, e-zakupy itp. Dodatkowo w ramach zajęć prowadzone były krótkie prezentacje nt. Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (SIP WŁ), portali społecznościowych, blogów czy vlogów. W ciągu roku przeszkolono ponad 100 osób.

W ramach działań skierowanych do Ucyfrowionych, 17 maja w łódzkim Planetarium, zorganizowano konferencję powiązaną z obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele patronów honorowych projektu i uczelni wyższych, jak również osoby pracujące przy rozwijaniu i wykorzystaniu najnowszych technologii związanych ze sztuczną inteligencją. Uczestnikami konferencji będą Ucyfrowieni obu edycji projektu oraz osoby zainteresowane, które dzięki udziałowi w spotkaniu mają szansę zapoznać się z praktycznym wykorzystaniem nowych technologii. Konferencja zgromadziła blisko 100 osób, z I i II edycji Ucyfrowionych.

Województwo Łódzkie, przy współudziale Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, 3 października zorganizowało konferencję pn. „Od matematyki do informatyki. 1948-2018” w związku z 70-leciem Informatyki polskiej. Wydarzenie to zostało wpisane w ramy programowe ogólnopolskich obchodów jubileuszu.

Dla zainteresowanych – polecamy szczegółowy raport za rok 2018 (pdf)