Menu Zamknij

Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – 2 Etap

Status: zakończony
Całkowita wartość projektu: 25 436 792,86 PLN
Cele projektu:
Głównym celem projektu jest wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do sieci szerokopasmowej na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w województwie łódzkim, w powiatach: opoczyńskim, pajęczańskim, radomszczańskim, wieluńskim i wieruszowskim.

Cel ten wpisuje się w cel działania IV.1 RPO WŁ, który brzmi: Celem działania jest wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców.

Projekt zakłada utworzenie 550 km szkieletowej sieci światłowodowej (wraz z 5 węzłami szkieletowymi) i dystrybucyjnej na obszarze Województwa Łódzkiego nie objętym 1 Etapem Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej (ŁRST), a także przygotowanie infrastruktury aktywnej umożliwiającej lub znacznie ułatwiającej lokalnym operatorom doprowadzenie sieci dostępowych i usług szerokopasmowych do odbiorców końcowych, tj. 8 węzłów dystrybucyjnych.

adres strony www.lrst.lodzkie.pl