Materiały edukacyjne dla szkół

Jesienią 2018 roku w ramach projekty InAirQ przeprowadzono 12 spotkań edukacyjnych w szkołach objętych pilotażem.

Ze względu na wagę podejmowanej problematyki zależy nam na dużo szerszym dotarciu, dlatego też zachęcamy inne placówki i stowarzyszenia edukacyjne, do skorzystania z gotowych scenariuszy lekcji oraz materiałów wspomagających (np. malowanek/łamigłowek).

W razie chęci nawiązania współpracy bądź pytań czy uwag, proszę o bezpośredni kontakt z koordynatorem: Magdalena Suchan: magdalena.suchan@lodzkie.pl

 

Scenariusze zajęć:

szkoła podstawowa – klasa I

szkoła podstawowa – klasy III-IV

 

Plakat informacyjny do sali szkolnej.jpg

Plakat informacyjny do sali szkolnej (do druku).pdf