o nas

Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego powstał w listopadzie 2019 r. z połączenia komórek funkcjonujących do tego czasu w różnych strukturach UMWŁ (Departament Cyfryzacji, Departament Administracyjny).  Obecnie w skład Departamentu wchodzą:

1. Wydział Procedur Zakupowych i Analiz,
2. Wydział Obsługi BIP,
3. Wydział Informacyjno-Kancelaryjny,
4. Wydział Logistyki,
5. Wydział Społeczeństwa Informacyjnego,
6. Wydział Informatyki,
7. Wydział Finansowy,
8. Samodzielne Stanowiska ds. Archiwizacji – Archiwum Zakładowe.

Do zadań Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego należą sprawy związane z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zapytań ofertowych, z informatyzacją Urzędu Marszałkowskiego, rozwojem systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej na terenie województwa, rozwojem zastosowań technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym, obsługą ZFŚS, archiwizacją, transportem, obsługą korespondencji, informowaniem interesantów o właściwych, do załatwienia sprawy, komórkach organizacyjnych, prowadzeniem BIP, przygotowaniem i realizacją projektów związanych z cyfryzacją Urzędu Marszałkowskiego i województwa.