o nas

Departament Cyfryzacji powstał w marcu 2013 r. z połączenia komórek funkcjonujących do tego czasu w różnych strukturach UMWŁ (Wydział Informatyki z Departamentu Organizacyjnego, Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego z Departamentu Infrastruktury oraz Wydział e-Zdrowia z Departamentu Polityki Zdrowotnej).  Obecnie w skład Departamentu wchodzą:

Do zadań Departamentu Cyfryzacji należą sprawy związane z informatyzacją Urzędu, rozwojem systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej na terenie województwa, rozwojem zastosowań technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym, przygotowaniem i realizacją projektów związanych z cyfryzacją Urzędu i województwa współfinansowanych w ramach środków pochodzących z różnych programów Unii Europejskiej.