kontakt

p.o. dyrektora: Michał Konecki
zastępca dyrektora:

Departament Cyfryzacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 663 37 10
fax 42 663 37 13
e-mail: cf@lodzkie.pl