Aktualnoście-administracjamłodzieżSeniorzyUcyfrowieni

Konferencja „Od matematyki do informatyki. 1948-2018” już za nami

3 października 2018 r. odbyła się konferencja pn. „Od matematyki do informatyki. 1948-2018”. Zorganizowało ją Województwo Łódzkie wraz z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego SA w związku z 70.leciem Informatyki polskiej. Wydarzenie to zostało wpisane w ramy programowe ogólnopolskich obchodów jubileuszu.

W konferencji wzięli udział zaproszeni goście i licznie zgromadzeni uczestnicy, których powitała pani Jolanta Zięba-Gzik – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Wśród zaproszonych prelegentów wymienić należy przede wszystkim:
–  Włodzimierza Marcińskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego reprezentującego także Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych,
– Roberta Banasiaka, prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego Oddziału Łódzkiego,
– Jacka Orłowskiego, redaktora naczelnego redakcji IT w Administracji,
– Profesora Mariana Niedźwiedzińskiego, przedstawiciela Instytutu Ekonomik Stosowanych i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego,
przedstawiciela Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej,
– Profesora Dominika Sankowskiego, przedstawiciela Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej,
– Pawła Brauna, dyrektora Biblioteki Miejskiej w Łodzi,
– Mariusza Feszlera, zastępcę dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
– Macieja Bułkowskiego, d
yrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
– Przemysława Kukielińskiego, przedstawiciela Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
– Łukasza Śwituniaka, przedstawiciela Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
– 
Krzysztofa Błaszczyka, reprezentanta Powiatu Łowickiego a jednocześnie niezwykłego nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Łowiczu wraz z członkami Szkolnego Koła Robotyki „Robotomaniacy z Blichu”.

Szczególnie gorąco został powitany gość honorowy konferencji profesor Edward Kącki związany z naszym regionem od 1945 roku. Jego olbrzymi dorobek naukowy jest ściśle związany z rozwojem informatyki polskiej, w tym z pracami nad sztuczna inteligencją. Przez wiele lat był dydaktykiem na łódzkich uczelniach. Jest promotorem 37 prac doktorskich, autorem lub współautorem prawie 300 artykułów naukowych oraz 22 książek (w tym 7 monografii). Jest twórcą trzech szkół naukowych: Modelowania i języków badań symulacyjnych, Algorytmów optymalizacji systemów o rozłożonych parametrach, Sztucznej inteligencji. Profesor za swoje osiągnięcia i zasługi był wielokrotnie nagradzany i odznaczany.

Profesor Edward Kącki rozpoczął konferencję od krótkiego wystąpienia na temat swojego dorobku, co spotkało się z wielkim uznaniem zebranych.

W części oficjalnej Województwo Łódzkie uhonorowało profesora Edwarda Kąckiego upominkiem i bukietem kwiatów a Polskie Towarzystwo Informatyczne uhonorowało profesorów Edwarda Kąckiego, Mariana Niedźwiedzińskiego, Dominika Sankowskiego oraz Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego reprezentowany przez  Krzysztofa Stefaniaka – p. o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Cyfryzacji  statuetkami 70 – lecia Polskiej Informatyki za wkład w rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Prezentacją „Rys historyczny – i nie tylko” Pan Włodzimierz Marciński rozpoczął zasadniczą część konferencji.

Potem kolejno przedstawiali swoje prezentacje:  Przemysław Kukieliński –„Cyfryzacja UMWŁ”, Paweł Braun – przyszłość bibliotek łódzkich, Jacek Orłowski – „E-administracja w Polsce: fakty, mity i kierunki rozwoju wg dokumentów i badań”, Łukasz Śwituniak – „Informatyka w służbie Łódzkiego, czyli jak Promuje Łódzkie w Internecie”, Mariusz Feszler – „Rozwój e-usług publicznych w woj. podlaskim”,  Maciej Bułkowski -„Działania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie związane z rozwojem kompetencji cyfrowych”.

previous arrow
next arrow
Slider

Wstęp do ostatniej prezentacji przedstawił Pan Krzysztof Błaszczyk, po czym młodzież  ze Szkolnego Koła Robotyki „Robotomaniacy z Blichu” przedstawili uczestnikom konferencji swoje roboty. Wszyscy zebrani podeszli do przygotowanego podestu i z wielkim zaciekawieniem oglądali poruszające się roboty, mogli także pobawić się nimi. Na zakończenie prezentacji Robotomaniacy otrzymali upominki od Województwa Łódzkiego.

Konferencja zakończona została krótkim podsumowaniem, które wygłosiła Sylwia Karolak – Marcinkowska – pracownik Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

previous arrow
next arrow
Slider