Konkurs na prezentację multimedialną rozstrzygnięty!

Konkurs pn. „Młodzież z łódzkiego promuje nowe technologie” został rozstrzygnięty. Wzięła w nim udział bardzo duża liczba szkół z terenu województwa łódzkiego. Uczniowie w wieku 9-15 lat mieli za zadanie przygotować prezentację multimedialną nt. nowych technologii.

Czytaj więcej

Ostatnie dni na składanie wniosków na “e-usługi”

Przypominamy, że jeszcze tylko kilka dni pozostało na przygotowanie i złożenie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne w konkursach ogłoszonych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej
Zmiana wielkości liter
Zmiana koloru tła